ผู้เข้าชม 94638 ครั้ง Online 2 คน

    กลุ่มบริหารวิชาการ      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 21st / 12 / 2020 เวลา 13:00:00ถึง Sunday 31st / 01 / 2021 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 21st / 12 / 2020 เวลา 13:00:00ถึง Sunday 31st / 01 / 2021 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 21st / 12 / 2020 เวลา 13:00:00ถึง Sunday 31st / 01 / 2021 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 21st / 12 / 2020 เวลา 13:00:00ถึง Sunday 31st / 01 / 2021 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 21st / 12 / 2020 เวลา 13:00:00ถึง Sunday 31st / 01 / 2021 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 21st / 12 / 2020 เวลา 13:00:00ถึง Sunday 17th / 01 / 2021 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Wednesday 30th / 12 / 2020 เวลา 20:07:01ถึง Sunday 10th / 01 / 2021 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
21226นาย พีรภัทร วะนา ม.4/318
22686ด.ญ. จิรวรรณ หลวงไชย ม.1/611
22398นาย นัฐวุฒิ หงษ์กลาย ม.5/110
20470นาย จีรวัฒน์ เตือนจิตต์ ม.6/29
21667ด.ช. ฐิติโชติ เรืองขจิตร ม.3/69
21765ด.ญ. ณัฐณิชา ประสงค์ทรัพย์ ม.3/79
21800ด.ญ. นิด เต็น ม.3/79
22167ด.ช. ภัทรพล วรสาร ม.2/59
22388ด.ญ. อาภัสรา ปิยานุลักษณ์ ม.2/99
21246นาย สุจินต์ ธรรมโภชน์ ม.4/38
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011