ผู้เข้าชม 49182 ครั้ง Online 21 คน

    กลุ่มบริหารวิชาการ      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Thursday 23rd / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Wednesday 22nd / 05 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Friday 24th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 3rd / 06 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Monday 10th / 06 / 2019 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Thursday 23rd / 05 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Saturday 25th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Friday 24th / 05 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Sunday 26th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 3rd / 06 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Monday 10th / 06 / 2019 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Saturday 5th / 05 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 10th / 06 / 2018 เวลา 16:00:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
22124ด.ช. ชาญวิรุฬห์ สุขกสิ ม.1/410
22278ด.ญ. นิลนิรากร มหาเกตุ ม.1/710
21886ด.ญ. ศรัญญา อานามนารถ ม.2/39
22206ด.ญ. กรรภิรมย์ สิงห์ภูมิ ม.1/99
22368ด.ญ. สรีรัญ ปั่นตระกูล ม.1/49
21882ด.ญ. วาสนา สุขสมาน ม.2/68
22316ด.ญ. พิมพ์พิศา พานิชสาร ม.1/48
40101น.ส. ม.4 ห้อง 1 ม.4/28
21725ด.ญ. กรรณศรี สุขสวัสดิ์ ม.2/67
22176ด.ช. มนตรี เอี่ยมอ่ำ ม.1/77
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011