ผู้เข้าชม 60638 ครั้ง Online 2 คน

    กลุ่มบริหารวิชาการ      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Sunday 26th / 05 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Friday 31st / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Sunday 26th / 05 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Friday 31st / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 3rd / 06 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Monday 10th / 06 / 2019 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Sunday 26th / 05 / 2019 เวลา 15:00:00ถึง Friday 31st / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Sunday 26th / 05 / 2019 เวลา 15:00:00ถึง Friday 31st / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 3rd / 06 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Monday 10th / 06 / 2019 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Tuesday 4th / 06 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Thursday 6th / 06 / 2019 เวลา 15:10:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
21539น.ส. สุภัชชา กลิ่นเทียน ม.4/413
21556น.ส. นัดดา นัยพัฒน์ ม.4/110
22124ด.ช. ชาญวิรุฬห์ สุขกสิ ม.1/410
22278ด.ญ. นิลนิรากร มหาเกตุ ม.1/710
21886ด.ญ. ศรัญญา อานามนารถ ม.2/39
22206ด.ญ. กรรภิรมย์ สิงห์ภูมิ ม.1/99
22368ด.ญ. สรีรัญ ปั่นตระกูล ม.1/49
20964น.ส. หญิงชลธร ห้วงน้ำ ม.4/48
20992น.ส. ธณัชชา ยืดยาว ม.4/48
21047น.ส. มลฑาทิพย์ นามนัย ม.4/48
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011